Rodzina Świętego Szarbela to miłość do Jezusa połączona z pasją głoszenia Ewangelii, posługą modlitwą, nauczaniem i świadectwem, a także z fascynacją najstarszą tradycją chrześcijańskiej duchowości. Patronuje nam w tym Święty Szarbel.

Rodzina Świętego Szarbela to również braterstwo i głęboke duchowe więzi, które pozwalają nam, rzymskim katolikom pozostawać w niezwykłej jedności z naszymi braćmi i siostrami z Kościoła maronickiego oraz z innych Kościołów chrześcijańskich.

Rodzina Świętego Szarbela w Polsce stanowi reprezentację RODZINY ŚWIĘTEGO SZARBELA (Aylet Mar Charbel) – stowarzyszenia wiernych funkcjonującego w Kościele katolickim na prawach trzeciego Zakonu Libańskich Maronitów, pod auspicjami wikariusza generalnego patriarchy antiocheńskiego maronitów, biskupa patriarchalnej diecezji Jounieh w Libanie.

Rodzina Świętego Szarbela została powołana dla dzieł ewangelizacji, apostolstwa i miłosierdzia oraz dla posługi na rzecz pogłębionego odkrywania w Kościele fundamentów chrześcijańskiej duchowości. Jako taka, na mocy zatwierdzonego przez władze Kościoła maronickiego statutu, w sposób pełnoprawny odpowiada również za szerzenie na świecie kultu św. Szarbela i świętych libańskich.

Rodzina Świętego Szarbela opiera się na duchowości monastycznej Zakonu Libańskich Maronitów, do którego należał św. Szarbel Machluf, sięgającej swymi korzeniami do najstarszej eremickiej tradycji chrześcijańskiego monastycyzmu, a dewiza jej członków brzmi: “Być mnichami w sercu świata”.

Przewodniczącym Rodziny Świętego Szarbela z nominacji wikariusza generalnego patriarchy antiocheńskiego maronitów jest jej założyciel, Raymond Nader – libański katolik, maronita, członek Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce oraz dyrektor chrześcijańskiej telewizji Télé Lumière – Noursat, który od 1994 roku nosi na ramieniu odcisk dłoni św. Szarbela i jako zaufany współpracownik patriarchy antiocheńskiego maronitów, kardynała Bszary Butrosa el-Raï podróżuje po całym świecie, dając świadectwo swej wiary, ewangelizując i przekazując orędzia św. Szarbela.

Przewodniczącym Rodziny Świętego Szarbela w Polsce, na mocy oficjalnej nominacji z dnia 9 października 2019 roku, jest Aleksander Bańka – dr hab. prof. UŚ, filozof, politolog, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej specjalizujący się w duchowości św. Szarbela, autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej, współpracownik Radia eM i Gościa Niedzielnego, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Komisji ds. Świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Jak możemy Tobie służyć? Członkowie Rodziny Świętego Szarbela w Polsce prowadzą warsztaty, konferencje, dni skupienia oraz rozmaite formy prelekcji poświęcone życiu i duchowości św. Szarbela. Posługujemy modlitwą wstawienniczą i modlitwą o uzdrowienie, współprowadzimy rekolekcje i pielgrzymki do Libanu.

W dyspozycji Rodziny Świętego Szarbela w Polsce pozostają relikwie tego świętego (relikwie pierwszego stopnia), którymi służymy przyjeżdżając do parafii lub do grup rekolekcyjnych i szarząc jego kult. Potrzebującym dajemy również olej Świętego Szarbela, który otrzymujemy regularnie z jego sanktuarium w Annai w Libanie (sakramentalium błogosławione według specjalnego, zatwierdzonego przez Kościół maronicki rytu).

Więcej o Rodzinie Świętego Szarbela: https://www.ayletmarcharbel.org
Źródło: عيلة مار شربل | Rodzina Św. Szarbela  oraz więcej informacji Stowarzyszenie Rodziny Domów Modlitwy

Kontakt: rodzina@maronici.pl