28 czerwca 2021 r. w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas nieszporów w Katedrze Poznańskiej, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki wręczył nagrodę Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Wielce Zasłużony dla Archidiecezji Poznańskiej) Państwu Longinie i Wiesławowi Szulcom, którzy prowadzą Pustelnię Świętego Szarbela w Nowym Belęcinie.

Wręczając nagrodę, Ksiądz Arcybiskup powiedział: „W duchu wdzięczności za wierną służbę Archidiecezji Poznańskiej przejawiającą się w ofiarnym prowadzeniu ośrodka „Pustelnia Świętego Szarbela” oraz za zaangażowanie w działania ewangelizacyjne, jak również dziękując za ciągły budujący przykład miłości do wspólnoty Kościoła poparty żywą wiarą, w odpowiedzi na prośbę Przewielebnego Księdza Dariusza Dąbrowskiego COr, Proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej w Gostyniu – Głogówku, odznaczam Wielce Szanownych Państwa Longinę i Wiesława Szulców medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis. Wzywając obfitości łask Bożych i polecając Bożemu Miłosierdziu, udzielam pasterskiego błogosławieństwa”.