الصلوات للقديس شربل

Boże, Ojcze uwielbiony w swoich świętych nieskończoną chwałą, który pociągnąłeś serce Ojca Szarbela, by obrał życie pustelnicze i obdarzyłeś go łaską i mocą do oderwania się od świata przez cnoty monastyczne, czystość, posłuszeństwo i ubóstwo, prosimy Cię, byś obdarzył nas łaską, abyśmy kochali Ciebie i służyli Tobie, jak on ukochał Ciebie i służył Tobie.

Boże Wszechmocny, który objawiłeś moc wstawiennictwa Świętego Szarbela przez liczne cuda i łaski, obdarz nas za Jego wstawiennictwem łaską o którą prosimy (…). Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….

 

Litania do św. Szarbela

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, módl się za nami.
Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Szarbelu, gardzący bogactwami świata,
Święty Szarbelu, aromacie drogocenny świat przenikający,
Święty Szarbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający wielogodzinnym
dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, którego grób przez czterdzieści dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,
Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Szarbelu, wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Szarbelu, skarbie nasz i chlubo,
Święty Szarbelu, naczynie wonności,
Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia,
Święty Szarbelu, ogrodzie cnót,
Święty Szarbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego,
Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi,
Święty Szarbelu, gwiazdo oświecająca zabłąkanych,
Święty Szarbelu, upojony Bogiem,
Święty Szarbelu, uwieńczony chwałą,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Szarbelu, wielki Pustelniku Boga.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty Świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zachwyciłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie.

Za jego wstawiennictwem zaszczep, prosimy, w nasze serca zrozumienie dla wagi życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i uświęceniu.

Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie Świętego Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także pokory i wyrzeczenia, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ze sławnego klasztoru w Annai
Szarbel zapalił lampę świetlistą,
A Kościół na całym świecie
Modli się i pragnie:
Szarbelu, módl się za nami!

Mnichu, na tym wzgórzu
W Twej pustelni modlisz się,
I z serca Odkupiciela napełniasz się
Miłością i czystością, i radujesz się.
Szarbelu, módl się za nami!

A tę ziemię, którą ukochałeś,
Uprawiałeś, obsiewałeś i pracowałeś na niej,
I krwią Twego serca nawadniałeś,
Wzbogacając jej glebę.
Szarbelu, módl się za nami!

Człowieku w pełni, bracie wszystkich,
Obdarzony miłością uwalniania,
Spraw, byśmy wszyscy
Byli znakiem braterstwa.
Szarbelu, módl się za nami!

Święty, któryś cały dla Boga,
Zawstydził cały świat.
Z Twej opieki nas nie wypuszczaj,
Łaskawej dla nas, o Święty
Szarbelu, módl się za nami!

Liban, ten zielony cedr,
Ma Szarbela i Najświętszą Dziewicę.
Szarbelu, spójrz na Liban.
I daj nam pokój.
Szarbelu, módl się za nami!