Dołącz do akcji | Wesprzyj nas

Poniżej znajdziesz informację o tym co jesteśmy w stanie zrealizować za przekazane nam środki finansowe, w zależności od ich wysokości. Darowizny naszych Przyjaciół wydajemy mądrze i rozważnie. Jeśli możesz, przekaż nam choć kilka złotych w miesiącu. Dzięki Tobie będziemy mogli rozwinąć kolejne projekty. Pamiętaj, że najbardziej nam pomożesz wpłacając regularnie nawet małe kwoty.

Pomódl się za nas. Żadne inne wsparcie nie zastąpi zanoszenia próśb do dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszych wysiłków. Po drugie, każda złotówka jest ważna!

[lubien_payu]

Modlimy się, aby Bóg błogosławił i wynagrodził wszystkim!
Dziękuję Wam za wszelki przejaw dobroci i serca.

Każda wsparcie, która zasila konto statutowe Maronickiej Fundacji Misyjnej jest przekazywana na naszą działalność ewangelizacyjną, wydawniczą i charytatywną. Dzięki Twojej hojności możemy odpowiadać także na prośby osób, które potrzebują wsparcia.

Pomódl się za nas!

Żadne inne wsparcie nie zastąpi zanoszenia próśb do dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszych wysiłków.

Apostolstwo św. Szarbela
PL 11 1090 2398 0000 0001 4374 0289
Maronicka Fundacja Misyjna zapewnia wsparcie dla Apostolstwo z Sanktuarium św. Szarbela od wielu lat. Wszelkie koszty związany z przesyłką olejami św. Szarbela wysłany na prośbą i w imieniu Sanktuarium jest  pokryte tylko wyłącznie z darowizn. Wesprzyj nas także duchowo abyśmy dalej dali świadectwo z wdzięczności za to co Pan Bóg czynił poprzez swoich świętych.

Wsparcie dla Maronickiej Fundacji Misyjnej
PL 33 1090 2398 0000 0001 4374 0281
Chcemy zbliżyć wszystkich wiernych w Polsce do Boga poprzez istotę duchowości maronickiej. Fundacja nie prowadzi działalności, dlatego liczymy na Państwa wsparcie!

Stypendia dla ubogich rodzin z katolickiej wioski Deir el-Qamar
PL 16 1090 1346 0000 0001 4695 9475
Deir el-Qamar to chrześcijańska miejscowość, w której w 1860 roku doszło do masakry chrześcijan. Historyczne zapisy wspominają, że ponad dwa tysiące ciał zostało znalezionych na ulicach, kiedy w okolicy pojawiły się oddziały wsparcia. Pozostali wyemigrowali. Dziś rzeczywistość wygląda inaczej, ale chrześcijanie z tej wioski żyją z wieloma trudnościami i przeżywają kryzys. Choć żyją w pokoju, wioska jest otoczona przez wioski muzułmańskie i druzyjskie. Aby obecność chrześcijan mogła być kontynuowana na tej ziemi przesiąkniętej krwią libańskich męczenników katolickich, chcemy wesprzeć miejscową parafię i szkoły katolickie. W ten sposób pomożemy najbardziej potrzebującym rodzinom, a także podarujemy nadzieję, że rodziny katolickie będą mogły nadal dawać swoje świadectwo wiary katolickiej. Bądź częścią tego projektu i pomóż nam utrzymać chrześcijańską obecność w Libanie.

Serce przy sercu! | Bejrut
PL 05 1090 2398 0000 0001 4374 0300
Pilna pomoc dla Libanu! Przeprowadzamy remonty w domach osób poszkodowanych w wyniku wybuchu w Bejrucie, a także zajmujemy się produkcją i dystrybucją żywności oraz leków. Modlimy się, aby Bóg błogosławił i wynagrodził wszystkim, którzy przyczyniają się do złagodzenia bólu ludzi cierpiących. Wspólnymi siłami udało się przekazać w 2020 r. ponad 250 000 złotych, żeby pomóc ofiarom eksplozji. Akcja nadal trwa.

Apostolstwo św. Rafki
PL 24 1090 2398 0000 0001 4374 0249
Od 1946 roku siostry w klasztorze św. Józefa w Żrabta udzielają schronienia i wsparcia osobom starszym. Podczas ich wizyty w klasztorze zostali zapoznani z pobożnymi i oddanymi Siostrami i byli poruszeni ich współczuciem i troską o starszych gości. Dołącz do wsparcia dla klasztoru i dom opieki przy św. Rafce w Libanie. Ponadto pomagamy w przygotowaniu materiałów modlitewnych, które propagują kult Świętej Rafki.

Dom Opieki
PL 39 1090 2398 0000 0001 4374 0270
Dom Opieki Kfarmashoun jest klasztorem Sióstr Misjonarek Najświętszego Sakramentu, który udziela schronienia dla starszych i młodych kobiet potrzebujących opieki medycznej i stałego nadzoru w przyjaznej atmosferze, otoczonych troskliwością, miłością i spokojem.

Ewangelizacja po arabsku
PL 68 1090 2398 0000 0001 4318 9661
Wraz z czasopismem „Miłujcie się!” Maronicka Fundacja Misyjna pragnie dać wszystkim ludziom mówiącym po arabsku duchowy pokarm, aby wzmocnić ich w wierze w tych trudnych czasach. Nasza współpraca z Milujcie się! polega na finansowaniu, w miarę możliwości, kosztów transportu i dystrybucji czasopisma w ponad 124 miejscach (m.in. w parafiach, szkołach, bibliotekach, domach opieki itp.).

Wsparcie Dom Jana Pawła II w Libanie
PL 75 1090 2398 0000 0001 4327 1209 (USD)
Chcemy pomóc wszystkim, którzy prosili nas o modlitwę i pomoc, wśród nich jest kustosz Sanktuarium Jana Pawła II w Libanie.

Działalność Fundacji nie jest obliczona na zysk, ale na realizację misji. Staramy się pokrywać bieżące potrzeby z działalności apostolskiej, jednak projekty realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu osób, które doceniają to, co robimy i chcą, byśmy robili to lepiej. Jest wiele form pomocy, na którą czekamy.

Bejrut jest obecnie zniszczonym miastem. Doszło tam ostatnio do prawdziwej katastrofy z powodu tajemniczego wybuchu, który miał miejsce w porcie. Bejrut, określano zawsze ,,narzeczoną Wschodu” i latarnią morską Zachodu, obecnie jest owa narzeczona bardzo udręczona. To jest scena wojenna bez wojny. Nastąpiło zniszczenie i spustoszenie wszystkich jego ulic, dzielnic i domów. Dziesiątki obywateli straciło życie; tysiące zostało rannych; zniszczone zostały szpitale, kościoły, domy, instytucje, hotele, sklepy oraz różne instytucje publiczne i prywatne. Setki rodzin stało się bezdomnymi. Wszystko to ma miejsce, a państwo znajduje się w sytuacji bankructwa gospodarczego i finansowego, które sprawia, że nie jest w stanie poradzić sobie z tą ludzką i miejską katastrofą. Libańczycy są również w stanie ubóstwa i nędzy. Więcej: Apel do Państw Świata | Pilna pomoc dla Libanu!

„Liban jest krajem, w którym nie ma planów emerytalnych, ubezpieczeń społecznych czy innych programów socjalnych, więc osoby starsze lub słabsze są utrzymywane przez swoje dzieci i krewnych. Jednak w obliczu kryzysu gospodarczego, na który nałożyła się pandemia i skutki uboczne wybuchu, stało się to obecnie niemożliwe. Dla 77% libańskich rodzin brakuje pieniędzy na wyżywienie, a 60% pożycza pieniądze albo kupuje na kredyt. Cena żywności wzrosła o 400% (dane UNICEF). Bezrobocie sięga ponad 50%. Kraj zmaga się z notorycznym brakiem prądu, lekarstw i paliwa. Jest to największy kryzys gospodarczy od 150 lat. W ciągu jednego roku Liban przeżył ich kilka. Pierwszym z nich były społeczne niepokoje i protesty w październiku 2019 r., które do tej pory nie doczekały się konkretnego rozwiązania. Następnym był kryzys COVID-19 o ogromnych kosztach społecznych i finansowych. Na koniec Bejrut przeżył katastrofalny wybuch 4 sierpnia 2020 r., który dotknął w głównej mierze zamieszkałą przez chrześcijan dzielnicę, co miało również ogromne uboczne konsekwencje dla tej wspólnoty. Wiele czynników – poziomy emigracji i wskaźniki urodzin – zmieniają proporcje pomiędzy różnymi wyznaniami. W wyniku tych procesów zmniejsza się liczba chrześcijan. Ta ewolucja będzie niewątpliwie mieć negatywny wpływ na ich rolę i siłę polityczną. Ścisłe powiązanie wolności religijnej z polityką wewnętrzną i zagraniczną wywiera ogromny wpływ na perspektywy pełnej realizacji prawa do wolności myśli, sumienia i religii.” (ACN Source)

Wszystkie informacje o naszej akcji humanitarnej, wydawniczej i apostolskiej są i będą publikowane na stronie fundacji. Dziękujemy Państwu również za jedność w duchu i w modlitwie w tym czasie. Nie ma słów, by wyrazić wdzięczność dla Was, Polaków za Wasza hojność!

Modlimy się, aby Bóg błogosławił i wynagrodził wszystkim!
Dziękuję Wam za wszelki przejaw dobroci i serca.

Więcej informacji, jak również regulamin darowizn, można znaleźć na stronie internetowej: tutaj.