Domy Modlitwy Świętego Szarbela to grupy modlitewne skupiające osoby zainteresowane duchowością Świętego Szarbela i innych świętych z Libanu. Utworzenie Domu Modlitwy nie wymaga specjalnego miejsca w parafii ani aktywnego udziału księdza. Wystarczy poinformować swojego proboszcza. Każda rodzina lub grupa, która chce pogłębić swoją relację z Bogiem i jest w stanie zapewnić obecność przynajmniej trzech osób, może założyć Dom Modlitwy.

Aby stworzyć Dom Modlitwy Świętego Szarbela należy wysłać formularz zgłoszeniowy, a decyzja o jego ustanowieniu podejmowana jest przez Moderatora Krajowego. Nowo powstały Dom Modlitwy otrzymuje obraz św. Szarbela, modlitewnik i odznakę przynależności do Wspólnoty Świętego Szarbela.

Domy te działają na podstawie statutu Wspólnoty.  Ustanowienie Domu Modlitwy wiąże się z uczestnictwem we Wspólnocie jako członka formalnego. Dom Modlitwy może znajdować się w domu rodzinnym, parafialnym lub zakonnym. Program modlitewny obejmuje modlitwę o błogosławieństwo dla domu i Wspólnoty, hymn o św. Szarbelu, różaniec, litanię, lekturę Pisma Świętego, koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwę za Kościół maronicki i Liban.

1. Cel i powstanie Domów Modlitwy:
– Domy Modlitwy Świętego Szarbela powstają jako wyraz modlitewno-apostolskiego działania Wspólnoty.
– Skupiają wiernych świeckich i duchownych pragnących pogłębić relację z Bogiem poprzez nabożeństwo do Świętego Szarbela.

2. Warunki ustanowienia Domu Modlitwy:
– Wymagana zgoda co najmniej trzech osób.
– Konieczność zatwierdzenia przez Moderatora Krajowego.
– Działalność oparta na statucie Wspólnoty.

3. Lokalizacja i charakterystyka:
– Możliwość ustanowienia w domu rodzinnym, parafialnym lub zakonnym.
– Dom Modlitwy jako miejsce modlitwy i ewangelizacyjnego oddziaływania.

4. Członkostwo i symbole przynależności:
– Uczestnictwo we Wspólnocie jako członka formalnego.
– Obraz św. Szarbela, modlitewnik i odznaka.

5. Program modlitewny:
– Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i Wspólnoty.
– Hymn o św. Szarbelu.
– Różaniec (jedna cząstka).
– Litania do św. Szarbela.
– Lektura jednego rozdziału Pisma Świętego.
– Koronka do Bożego Miłosierdzia.
– Modlitwa za Kościół maronicki i Liban.

6. Zasady działania:
– Opieka formacyjna Wspólnoty Świętego Szarbela.
– Możliwość opieki duszpasterskiej przez kapłanów.
– Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
– Skupienie na modlitwie, ascezie i pokucie.

Możesz pobrać tutaj wzór programu modlitewnego lub zakupić oficjalny Modlitewnik Wspólnoty Świętego Szarbela.