Niezwykła Wiadomość dla Naszej Wspólnoty

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Konferencja Episkopatu Polski, działając na mocy Uchwały nr 7/396/2023 KEP z dnia 21 listopada 2023 roku, powołała bp. Andrzeja Siemieniewskiego na pierwszą pięcioletnią kadencję jako Biskupa Delegata dla naszej wspólnoty.

Wyrazy Wdzięczności i Duchowe Wsparcie dla Biskupa Delegata

Z wielką radością gratulujemy szanownemu Nominatowi tej zaszczytnej funkcji i zapewniamy, jak zawsze, o naszej modlitwie. Jesteśmy przekonani, że bp Andrzej Siemieniewski swoim doświadczeniem, mądrością i duchową wrażliwością wspaniale przyczyni się do rozwoju naszej wspólnoty.

ŻYCIORYS

Biskup Andrzej Siemieniewski – ur. 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 1 czerwca 1985 r. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora teologii w zakresie duchowości. W latach 1991-1998 pełnił funkcję ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Od 1991 roku zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie przez dwa lata był dyrektorem tamtejszej biblioteki, a w 1997 roku został kierownikiem katedry teologii duchowości. W latach 1998-2001 pełnił urząd prorektora uczelni.W 1998 roku habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem licznych publikacji – książek, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz z zakresu duchowości.

W dniu 5 stycznia 2006 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Andrzeja Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Sakry biskupiej udzielił mu abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, 11 lutego 2006 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, a także jest członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz członkiem Rady Naukowej.Po piętnastu latach, 28 czerwca 2021 r., papież Franciszek mianował bp. Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim.

Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów diecezji legnickiej, tj. 29 czerwca 2021 r. Ingres do katedry legnickiej miał miejsce 20 września 2021 r. w 680. rocznicę poświęcenia tego kościoła.

Strona Diecezji Legnickiej